Oprogramowanie logistyczne

Nasz kompleksowy, automatyczny program logistyczny wspomaga podejmowanie decyzji strategicznych dla firm.

Korzyści OPROGRAMOWANIA LOGISTYCZNEGO

Korzyści OPROGRAMOWANIA LOGISTYCZNEGO
 • Możliwość porównania kilku alternatywnych scenariuszy dystrybucji pod kątem ważnych z punktu widzenia użytkownika cech
 • Maksymalizacja zysków uzyskiwanych z realizowanych tras
 • Zapewnienie możliwie maksymalnego wykorzystania czasu pracy handlowców
 • Redukcja czasu poświęconego na planowanie
 • Zobrazowanie na mapie wszelkich danych oraz wyników optymalizacji
 • Automatyczne i optymalne planowanie terytoriów przyporządkowanych do zasobów (handlowców, pojazdów, urządzeń)

Zobacz wszystkie funkcjonalności systemu Skylogic

Etapy procesu logistycznego

Etapy procesu logistycznego

1.Lokalizacja magazynów

1.Lokalizacja magazynów
 • Optymalizacja uwzględniająca statystyki popytowe pobierane z GUS oraz statystyki klientów w poszczególnych obszarach

4.Tworzenie obszarów dystrybucyjnych

4.Tworzenie obszarów dystrybucyjnych
 • Przydzielanie obszarów działania pojazdom i handlowcom

2.Optymalizacja geografii dostaw

2.Optymalizacja geografii dostaw
 • Wyznaczanie granic obszarów dystrybucji z poszczególnych magazynów, hubów lub cross-docków

5.Scenariusze dostaw i harmonogramy

5.Scenariusze dostaw i harmonogramy
 • Automatyczne generowanie harmonogramów pracowników i tras oraz możliwość ich ręcznej edycji

3.Wyznaczanie liczby pojazdów

3.Wyznaczanie liczby pojazdów
 • Optymalizacja liczby potrzebnych zasobów (pojazdów, ludzi, urządzeń)

6.Analityka szans sprzedażowych

6.Analityka szans sprzedażowych
 • Poszukiwanie nowych szans sprzedażowych na mapie dystrybucji

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco

© 2017 Benson Consultants. All Rights Reserved.