Budowanie strategii

Nasz pomysł na pomoc to warsztaty strategiczne. Co więcej, ofertę kierujemy nie tylko do firm zajmujących się logistyką, ale też do przedsiębiorstw z innych branż. Podczas sesji, przedstawiamy działania, które pomogą ich uczestnikom w zupełnie inny sposób spojrzeć na firmę i w rezultacie wdrożyć w niej niezbędne zmiany strategiczne.

Inżynieria finansowa

Inżynieria finansowa
Dostarcza szeregu narzędzi za pomocą których można:
 • zbudować model finansowy firmy,
 • dokonać symulacji zachowania finansów przedsiębiorstwa pod wpływem zmian różnych czynników,
 • zbadać na jakie zmiany jest najbardziej wrażliwa nasza firma i w jakim stopniu,
 • zweryfikować w jaki sposób różne decyzje biznesowe wpłyną na wartość przedsiębiorstwa (lub inne mierniki sukcesu firmy),
 • sprawdzić ile będzie warte przedsiębiorstwo w zależności od wybranych działań.

Innowacje produktowe

Innowacje produktowe

Pytając Klientów co wyróżnia ich ofertę i co sprawia, że jest ona konkurencyjna na tle innych, bardzo często słyszymy: „Dobra jakość za rozsądną cenę”. Jeśli jednak oferta wszystkich firm w branży jest postrzegana przez nabywców podobnie, wówczas jedynym czynnikiem konkurencyjności staje się cena.

Aby nie doprowadzić do takiej sytuacji należy popracować nad ofertą produktową i jej postrzeganiem przez Klientów. W tym celu:

 • analizujemy czynniki, którymi firmy konkurują w branży,
 • przyglądamy się jak nabywcy postrzegają naszego Klienta na tle branży,
 • rozpatrujemy co stanowi prawdziwą wartość dla nabywców,
 • zmieniamy ofertę tak, by różniła się od tego co oferuje rynek, dzięki czemu wprowadzamy nowe czynniki konkurencyjności, bazując na strategii błękitnych oceanów.

Zmiana modelu biznesu

Zmiana modelu biznesu
Model biznesowy opisuje sposób, w jaki organizacja tworzy wartość dla Klientów oraz czerpie zyski z tej utworzonej wartości.
Model biznesowy składa się z dziewięciu podstawowych elementów, które wpisują się w logikę procesu zarabiania pieniędzy.
Analiza modelu biznesowego obejmuje obszar Klientów, ofertę, infrastrukturę i finanse.
Zajęcia w formie warsztatów:
 • uczą jak narysować własny modelu biznesu,
 • prezentują znane schematy modeli biznesowych, które odniosły sukces (Apple, Google, …),
 • pokazują w jaki sposób zastosować poznane schematy na własnym podwórku,
 • pokazują jak oceniać wypracowane rozwiązania,
 • pozwalają zarabiać w inny sposób niż czyni to konkurencja.
Opracowany model biznesowy jest swego rodzaju szkicem strategii.

Zobacz wszystkie funkcjonalności systemu Skylogic

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco

© 2017 Benson Consultants. All Rights Reserved.