Zasada Pareto

Drukuj

Zasada Pareto – prosta reguła, dzięki której inaczej spojrzysz na efektywność swojej firmy.

Czym jest i jak działa zasada Pareto? Kto powinien być świadomy jej istnienia i funkcjonowania? Uważam, że każdy z nas, a już na pewno dobry manager. Poświęć 5 minut, by dowiedzieć się, jak działa zasada Pareto w Twojej firmie, a także w życiu.

Wiele praw i zjawisk działa bez przerwy w naszym życiu i otoczeniu – zarówno tych odkrytych i tych jeszcze nieopisanych, niezależnie od tego, czy zdajemy sobie sprawę z ich istnienia. Niektóre
z nich to „twarde” prawa fizyki i natury opisane skomplikowanymi wzorami, inne zaś zaznaczają istnienie pewnych zależności w myśleniu i działaniach człowieka – to te bardziej humanistyczno-społeczne. Niektórzy sądzą, że zarządzanie zalicza się do zakresu zdolności ścisłych – ja natomiast jestem przekonany, że istotą zarządzania jest humanizm z wykorzystaniem narzędzi z zakresu wiedzy ścisłej.

Przedstawiam zasadę, którą bardzo cenię i odnajduję jej potwierdzenie w wielu aspektach życia - zasadę Pareto, zwaną też zasadą stosunku 80/20. Opisana została w 1951 roku przez amerykańskiego teoretyka zarządzania Josepha Jurana, a nazwana na cześć włoskiego ekonomisty i socjologa Vilfreda Pareto, który zajmował się badaniami nad dysproporcją majętności społeczeństwa - 20% najbogatszych ludzi naszego globu posiada 80% całkowitego światowego majątku. Zasada ta jest bardzo uniwersalna i odnajduje zastosowanie w wielu obszarach życia, o czym można się łatwo przekonać, będąc świadomym jej istnienia.

Zasada Pareto ilustruje przede wszystkim stosunek nakładu pracy do uzyskanych rezultatów, a więc efektywność. W jaki sposób? Otóż w myśl zasady „kluczowych nielicznych i błahych licznych” okazuje się, że
w znacznej większości przypadków zrealizowanie 20% nakładu pracy pozwala uzyskać 80% możliwych korzyści – uzyskanie pozostałych 20% korzyści wymaga od nas wniesienia 80% dodatkowego nakładu pracy. Stosunek 80/20 to pewien optymalny punkt w danym czasie i przy konkretnych warunkach w konkretnym środowisku – zwiększenie nakładu nie będzie przynosiło satysfakcjonujących korzyści, dalsze doskonalenie procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa lub nawet głównych procesów biznesowych jest oczywiście możliwe, ale przestaje być opłacalne. Jednak osiągnięcie pozostałych 20% zysków i zmaksymalizowanie efektywności całego organizmu, jakim jest przedsiębiorstwo, kusi, bo skoro jest pewien potencjał– czemu go nie wydobyć? W momencie,
w którym przedsiębiorstwo zatrzymuje się w miejscu optymalnego stosunku 80/20 z pomocą może przyjść zmiana warunków środowiskowych i narzędzi przedsiębiorstwa w taki sposób, który umożliwi zmianę zakresu nakładu i ułatwi osiągniecie uciekających nam dwudziestu procent korzyści.

Z pomocą przychodzi oprogramowanie firmy Benson Consultants do optymalizacji procesów logistycznych
i składających się na nie podprocesów, takich jak optymalne planowanie tras, rozliczanie, monitorowanie, kontrola, zarządzanie wiedzą, informacją-bazami danych (m.in. kontrahentów, przejazdów, pojazdów, kierowców i wieloma innymi). Oprogramowanie do optymalizacji procesów logistycznych Benson Consultants pozwala łatwiej i przy zaangażowaniu mniejszych środków finansowych osiągnąć te tak z pozoru nieosiągalne pozostałe 80% nakładu prac, co realnie przekłada się na większe zyski przedsiębiorstwa, dzięki przesunięciu optymalnego punktu stosunku nakładów do korzyści. Czy Benson Consultants łamie zasadę Pareto? Nie. Benson Consultants pomaga zmniejszyć pracochłonność i udoskonalić procesy, oferując narzędzia, dzięki którym łatwiej osiągnąć postawione cele.